Studia podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM KARIERY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, praktyków oświaty i innych osób zainteresowanych doradztwem zawodowym i coachingiem karier,  osób nastawionych na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych, osób zainteresowanych pracą w ramach aktywizacji zawodowej.

 

przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

•    podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,

•    narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi, 

•    zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha,

•    prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

•    doradztwa zawodowego i roli coacha 

•    przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,

•    praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie  pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,

•    wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu jako formy wsparcia rozwoju ucznia,

•    rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe i inspirowania innych, 

•    komunikacji interpersonalnej,

•    asertywności,

•    inteligencji emocjonalnej,

•    rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie