Studia podyplomowe

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

DYPLOMOWANY SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach.

Studia przeznaczone są dla pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych) oraz innych osób zaangażowanych w procesy dystrybucji usług ubezpieczeniowych. 

 

 

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

• ryzyko i metody zarządzania ryzykiem

• prawo ubezpieczeniowe

• ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych

• rynek ubezpieczeń w UE i Polsce

• ubezpieczenia społeczne

• ubezpieczenia na życie

• ubezpieczenia mienia

• ubezpieczenia OC

• ubezpieczenia zdrowotne

• ubezpieczenia finansowe likwidacja szkód

• pośrednictwo ubezpieczeniowe

• marketing ubezpieczeniowy

• gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń

 

Absolwent studiów podyplomowych:

 • zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego; 
 • ma wykształcenie w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych;
 • zdobędzie również umiejętności nowoczesnych technik sprzedażowych, budowania i zarządzania siecią sprzedaży oraz planowania finansowego gospodarstw domowych.

• doradca, opiekun klienta w instytucjach finansowych,

• doradca ubezpieczeniowy,

• pracownik publicznych instytucjach ubezpieczeniowych,

• doradca inwestycyjny, 

• branża konsultingowa,

• fundusze inwestycyjne,

• risk managerowie w dużych korporacjach lub przedsiębiorstwach,

• inne: instytucje państwowe, np. KNF, banki inwestycyjne, banki komercyjne, firmy usługowe, np. likwidacja szkód, agencje reklamowe, otwarte fundusze emerytalne.

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie